Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Forum Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

 • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Forum

 • Hier kunt u uw genealogische
  vragen stellen en in contact
  komen met collega-genealogen.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

 • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
 • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
 • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

 • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Home » Afstammelingen Albert, (Jurrien Georgien) Alberts Weststellingwerf

Afstammelingen Albert, (Jurrien Georgien) Alberts Weststellingwerf

Parenteel: Albert

Generatie 1

Albert , ∞ .

Kinderen van Albert :

 1. Jurrien (Georgien) Alberts, † 1621 (Zie 2).
 2. Pieter Alberts (Zie 3).

Generatie 2

Jurrien (Georgien) Alberts, † 1621 (Ouders: Zie 1), ∞ Lyckel Eyssesdr..

Kinderen van Jurrien (Georgien) Alberts & Lyckel Eyssesdr.:

 1. Peter (Pyter) Jurriens (Georgies), † 1661 Wolvega, FR, NLD (Zie 4).
 2. Jannes Jurriens (Zie 5).
 3. Aucke Jurriens (Zie 6).
 4. Albert Jurriens, † 1654 (Zie 7).
 5. Reyntien Jurriens (Zie 8).
 6. Eyso Jurriens (Zie 9).

Pieter Alberts (Ouders: Zie 1), ∞ .

Kinderen van Pieter Alberts & :

 1. Vrouckien Petersdr, * 1600 (Zie 10).
 2. Albert Pieters (Zie 11).
 3. Ave Pieters (Zie 12).

Generatie 3

Peter (Pyter) Jurriens (Georgies), † 1661 Wolvega, FR, NLD (Ouders: Zie 2), ∞ 1614 weststellingwerf Aeffien (Ave) Gerwertsdr., † 1667 .

Kinderen van Peter (Pyter) Jurriens (Georgies) & Aeffien (Ave) Gerwertsdr.:

 1. Trijne Peters, * 1620 , † 1667 (Zie 13).
 2. Antje Peters, * 1634 , † 1675 (Zie 14).
 3. Peter Peters, * 1640 , † 1677 (Zie 15).
 4. Barber Peters (Nollen), * 1640 , † 1676 (Zie 16).
 5. Swaene Peters, * 1735 (Zie 17).
 6. Jurrien Peters (Zie 18).
 7. Johannes Peters.
 8. Lyckeltje Peters.
 9. Gerwert Peters (Zie 19).
 10. Aeffien Peters.

Jannes Jurriens (Ouders: Zie 2), ∞ 1613 Leeuwarden, FR, NLD Barber Claesdr. Siccama.

Kinderen van Jannes Jurriens & Barber Claesdr. Siccama:

 1. Aeltien Johannesdr (Zie 20).
 2. Lyckeltie Johannesdr (Zie 21).

Aucke Jurriens (Ouders: Zie 2), ∞ 1623 weststellingwerf Lumme Jacobs, ∞ Jancke Harmens.

Kinderen van Aucke Jurriens & Jancke Harmens:

 1. Grietje Auckedr Jurriensdr, * 1613 , † 1647 Makkinga, FR, NLD (Zie 22).
 2. Harmen Auckes (Zie 23).

Albert Jurriens, † 1654 (Ouders: Zie 2), ∞ Aaltien Lycklesdr., ∞ Femmegien Jan Piers.

Kinderen van Albert Jurriens & Aaltien Lycklesdr.:

 1. Lyckele Alberts.

Reyntien Jurriens (Ouders: Zie 2), ∞ Lijsbeth Geerts.

Eyso Jurriens (Ouders: Zie 2), ∞ Ave Reyndersdr. Franckena.

Kinderen van Eyso Jurriens & Ave Reyndersdr. Franckena:

 1. Claessien Eysedr.
 2. Eyzo Eyses.
 3. Frouckien Eysedr.
 4. Thijssien Eysedr.
 5. Trijntje Eysedr (Zie 24).

10 Vrouckien Petersdr, * 1600 (Ouders: Zie 3), ∞ Elle Jans (Meines), ∞ Geert Cleisz.

11 Albert Pieters (Ouders: Zie 3), ∞ Geesje Hendricksdr.

Kinderen van Albert Pieters & Geesje Hendricksdr:

 1. Grietie Albertsdr (Zie 25).

12 Ave Pieters (Ouders: Zie 3), ∞ Geert Cleisz, ∞ Pieter Bralts.

Generatie 4

13 Trijne Peters, * 1620 , † 1667 (Ouders: Zie 4), ∞ 1642 weststellingwerf Hans Clasen, † 1654 .

Kinderen van Trijne Peters & Hans Clasen:

 1. Frouckje Hanses, * 1644 , † 1700 (Zie 26).
 2. Claes Hanses, * 1647 , † 1667 .
 3. Jan Hanses, * 1650 .

14 Antje Peters, * 1634 , † 1675 (Ouders: Zie 4), ∞ 1654 weststellingwerf Heyn Peters Rol.

Kinderen van Antje Peters & Heyn Peters Rol:

 1. Pytter Heyns Rol, * 1655 Sneek, FR, NLD (Zie 27).
 2. Marten Heyns Rol, * 1659 Sneek, FR, NLD, † 1732 (Zie 28).
 3. Gerben Heyns Rol.

15 Peter Peters, * 1640 , † 1677 (Ouders: Zie 4), ∞ 1665 weststellingwerf Wobbegien Folckertsdr.

Kinderen van Peter Peters & Wobbegien Folckertsdr:

 1. Swaentje Peters (Zie 29).
 2. Aefje Peters (Zie 30).

16 Barber Peters (Nollen), * 1640 , † 1676 (Ouders: Zie 4), ∞ 1663 weststellingwerf Jan Ellen (Nijholt).

Kinderen van Barber Peters (Nollen) & Jan Ellen (Nijholt):

 1. Peter Jan Ellen (Zie 31).
 2. Auckje Jan Ellens, † 1713 Oldeholtpade, FR, NLD.
 3. Johannes Jans Nijholt.
 4. Aeffien Jansdr.

17 Swaene Peters, * 1735 (Ouders: Zie 4), ∞ 1657 weststellingwerf Jan Cornelis Ellens.

18 Jurrien Peters (Ouders: Zie 4), ∞ Ettie Bruchters.

19 Gerwert Peters (Ouders: Zie 4), ∞ Lijsbeth Peters.

Kinderen van Gerwert Peters & Lijsbeth Peters:

 1. Grietien Gerwerts (Zie 32).
 2. Aefjen Gerwerts (Zie 33).

20 Aeltien Johannesdr (Ouders: Zie 5), ∞ 1644 Opsterland Cornelis Lamberts Schultingh (Schultinck).

Kinderen van Aeltien Johannesdr & Cornelis Lamberts Schultingh (Schultinck):

 1. Johannes Schultingh, * 1645 , † 1706 Sneek, FR, NLD (Zie 34).
 2. Stephanus Schultingh (Zie 35).

21 Lyckeltie Johannesdr (Ouders: Zie 5), ∞ Marcus Gosses van Terwischa, * 1624 , † 1682 Oosterwolde, FR, NLD.

Kinderen van Lyckeltie Johannesdr & Marcus Gosses van Terwischa:

 1. Goosen Marcks van Terwischa, * 1661 (Zie 36).
 2. Wypcke Marcks van Terwischa.

22 Grietje Auckedr Jurriensdr, * 1613 , † 1647 Makkinga, FR, NLD (Ouders: Zie 6), ∞ 1635 weststellingwerf Pier Lycklama van Nijholt, * 1611 , † 1679 Makkinga, FR, NLD.

Kinderen van Grietje Auckedr Jurriensdr & Pier Lycklama van Nijholt:

 1. Laelius Lycklama, * 1636 , † 1679 Makkinga, FR, NLD (Zie 37).
 2. Lubbert Lycklama, * 1639 , † 1697 Makkinga, FR, NLD (Zie 38).
 3. Augustinus Lycklama, * 1642 , † 1715 Olterterp, FR, NLD (Zie 39).

23 Harmen Auckes (Ouders: Zie 6), ∞ 1633 weststellingwerf Eltien Pyers.

Kinderen van Harmen Auckes & Eltien Pyers:

 1. Jantien Harmensdr, * 1636 (Zie 40).
 2. Pier Harmensz, * 1638 , † 1683 .
 3. Grietje Harmensdr.
 4. Geertje Harmensdr.
 5. Ruyrd Harmens.

24 Trijntje Eysedr (Ouders: Zie 9), ∞ Peter Jansen Cleys.

Kinderen van Trijntje Eysedr & Peter Jansen Cleys:

 1. Jan Peters.
 2. Mathijs Peters (Zie 41).

25 Grietie Albertsdr (Ouders: Zie 11), ∞ Maecke Steffens.

Kinderen van Grietie Albertsdr & Maecke Steffens:

 1. Albert Maeckes (Zie 42).

Generatie 5

26 Frouckje Hanses, * 1644 , † 1700 (Ouders: Zie 13), ∞ 1664  Carst Jochums, ∞ 1683  Jacob Peters.

Kinderen van Frouckje Hanses & Carst Jochums:

 1. Jochem Karstens Pijst (Zie 43).

Kinderen van Frouckje Hanses & Jacob Peters:

 1. Trijntje Jacobs, * 1684 Wolvega, FR, NLD.
 2. Peter Jacobs, * 1690 Wolvega, FR, NLD.

27 Pytter Heyns Rol, * 1655 Sneek, FR, NLD (Ouders: Zie 14), ∞ 1679 Sneek, FR, NLD Jobtien Feyen.

Kinderen van Pytter Heyns Rol & Jobtien Feyen:

 1. Heyn Pieters Rol.

28 Marten Heyns Rol, * 1659 Sneek, FR, NLD, † 1732 (Ouders: Zie 14), ∞ 1682 Sneek, FR, NLD Pyttie Ates Galtema.

Kinderen van Marten Heyns Rol & Pyttie Ates Galtema:

 1. Pyter Martens Rol.

29 Swaentje Peters (Ouders: Zie 15), ∞ Jacob Roelofs.

Kinderen van Swaentje Peters & Jacob Roelofs:

 1. Peter Jacobs (Zie 44).
 2. Grietje Jacobs.
 3. Roelof Jacobs.

30 Aefje Peters (Ouders: Zie 15), ∞ Wybe Heres.

Kinderen van Aefje Peters & Wybe Heres:

 1. Peter Wybes.
 2. Trijntje Wybes.
 3. Johannes Wybes.

31 Peter Jan Ellen (Ouders: Zie 16), ∞ 1722 Wolvega, FR, NLD Swaentje Roelofs.

Kinderen van Peter Jan Ellen & Swaentje Roelofs:

 1. Johannes Ellen, * 1726 , † 1808 Steenwijk, OV, NLD (Zie 45).

32 Grietien Gerwerts (Ouders: Zie 19), ∞ Albert Maeckes.

33 Aefjen Gerwerts (Ouders: Zie 19), ∞ 1675 Leeuwarden, FR, NLD Willem Jacobs Ketelaar.

Kinderen van Aefjen Gerwerts & Willem Jacobs Ketelaar:

 1. Lijsbeth Willems (Zie 46).
 2. Grietje Willems.
 3. Jan Willems.
 4. Gerbrant Willems.

34 Johannes Schultingh, * 1645 , † 1706 Sneek, FR, NLD (Ouders: Zie 20), ∞ 1672 wonseradeel Tijmentje Spanga, † 1705 .

Kinderen van Johannes Schultingh & Tijmentje Spanga:

 1. Cornelis Schultinck, * 1675 (Zie 47).
 2. Jacobus Schultinck, * 1687 (Zie 48).
 3. Barbera Schultinck, * 1690 (Zie 49).

35 Stephanus Schultingh (Ouders: Zie 20), ∞ 1675 Utingeradeel, FR, NLD Jancke Piers Seta.

Kinderen van Stephanus Schultingh & Jancke Piers Seta:

 1. Petrus Hamconius Schultinck, * 1680 (Zie 50).
 2. Lammert Schultinck.
 3. Aeltie Schultinck.
 4. Ycke Schultinck.

36 Goosen Marcks van Terwischa, * 1661 (Ouders: Zie 21), ∞ 1686  Romckje Fedde Rouckes, ∞ 1686 Sneek, FR, NLD Auckje Mathei Bauckema.

Kinderen van Goosen Marcks van Terwischa & Romckje Fedde Rouckes:

 1. Marcus Goosen van Terwischa, * 1710 , † 1766 (Zie 51).
 2. Fedde Goosen van Terwischa, * 1715 Het Meer, † 1776 (Zie 52).

37 Laelius Lycklama, * 1636 , † 1679 Makkinga, FR, NLD (Ouders: Zie 22), ∞ Antje Abeles Franckena, * 1632 , † 1721 Makkinga, FR, NLD.

Kinderen van Laelius Lycklama & Antje Abeles Franckena:

 1. Grietje Lycklama a Nijholt, * 1665 , † 1726 Makkinga, FR, NLD.
 2. Bartholdus Lycklama a Nijholt, * 1672 , † 1731 Makkinga, FR, NLD.

38 Lubbert Lycklama, * 1639 , † 1697 Makkinga, FR, NLD (Ouders: Zie 22), ∞ 1664 Heerenveen, FR, NLD Romkje Daniëls van Scheltinga, * 1647 Leeuwarden, FR, NLD, † 1670 Makkinga, FR, NLD.

Kinderen van Lubbert Lycklama & Romkje Daniëls van Scheltinga:

 1. Augustinus Lycklama a Nijholt, * 1670 , † 1744 Beets (Zie 53).

39 Augustinus Lycklama, * 1642 , † 1715 Olterterp, FR, NLD (Ouders: Zie 22), ∞ Hillegonda Aises van Hemminga, * 1655 , † 1730 Olterterp, FR, NLD.

Kinderen van Augustinus Lycklama & Hillegonda Aises van Hemminga:

 1. Pierius Lycklama a Nijholt, * 1681 Beetsterzwaag, FR, NLD, † 1720 Beetsterzwaag, FR, NLD.

40 Jantien Harmensdr, * 1636 (Ouders: Zie 23), ∞ Egbert Alles, ∞ Anne Sjoerds.

41 Mathijs Peters (Ouders: Zie 24), ∞ 1664 weststellingwerf Claessien Reinders Franckena.

Kinderen van Mathijs Peters & Claessien Reinders Franckena:

 1. Blijde Mathijsdr., * 1669 , † 1712 Oldeholtpade, FR, NLD (Zie 54).
 2. Reynder Mathijs, * 1672 (Zie 55).

42 Albert Maeckes (Ouders: Zie 25), ∞ Grietien Gerwerts.

Generatie 6

43 Jochem Karstens Pijst (Ouders: Zie 26), ∞ 1712 Wolvega, FR, NLD Eelkje Douwes.

Kinderen van Jochem Karstens Pijst & Eelkje Douwes:

 1. Sietske Jochems, * 1716 Wolvega, FR, NLD (Zie 56).
 2. Trijntje Pijst, * 1719 Wolvega, FR, NLD, † 1727 .
 3. Karst Jochems, * 1720 Wolvega, FR, NLD, † 1801 Noordwolde (Zie 57).
 4. Douwe Pijst, * 1722 Wolvega, FR, NLD.
 5. Swaantje Pijst, * 1726 Wolvega, FR, NLD.
 6. Trijntje Pijst, * 1727 Wolvega, FR, NLD.
 7. Tjerk Pijst, * 1730 Wolvega, FR, NLD.
 8. Froukje Pijst, * 1731 Wolvega, FR, NLD.

44 Peter Jacobs (Ouders: Zie 29), ∞ Jantje Albertsdr.

Kinderen van Peter Jacobs & Jantje Albertsdr:

 1. Suzanne Peters, * 1724 Kuinre, OV, NLD.
 2. Jacobus Peters, * 1725 Kuinre, OV, NLD.
 3. Albertus Peters, * 1729 Kuinre, OV, NLD.
 4. Suzanne Peters, * 1729 Kuinre, OV, NLD.

45 Johannes Ellen, * 1726 , † 1808 Steenwijk, OV, NLD (Ouders: Zie 31), ∞ 1750 Wolvega, FR, NLD Elisabeth Cleijenborg, * 1720 Wolvega en Sonnega.

Kinderen van Johannes Ellen & Elisabeth Cleijenborg:

 1. Onno Zwier Johannes, * 1751 Wolvega, FR, NLD.

46 Lijsbeth Willems (Ouders: Zie 33), ∞ Leenert Voets.

47 Cornelis Schultinck, * 1675 (Ouders: Zie 34), ∞ 1715 Sneek, FR, NLD Riemcke Burdes Brouwer.

Kinderen van Cornelis Schultinck & Riemcke Burdes Brouwer:

 1. Catharina Columbina Schultinck, * 1727 Sneek, FR, NLD (Zie 58).
 2. Timothea Schultinck, † 1756 (Zie 59).
 3. Bernardus Schultinck, † 1760 (Zie 60).

48 Jacobus Schultinck, * 1687 (Ouders: Zie 34), ∞ 1722 Leeuwarden, FR, NLD Jeanetta Catharina Cremmers.

49 Barbera Schultinck, * 1690 (Ouders: Zie 34), ∞ 1713 Sneek, FR, NLD Rienks (Regnerus) Haanstra.

Kinderen van Barbera Schultinck & Rienks (Regnerus) Haanstra:

 1. Tijmentie Haanstra, * 1720 (Zie 61).
 2. Tietie Rienksdr Haanstra, * 1725 (Zie 62).

50 Petrus Hamconius Schultinck, * 1680 (Ouders: Zie 35), ∞ 1706 Leeuwarden, FR, NLD Anna Maria Nauta.

51 Marcus Goosen van Terwischa, * 1710 , † 1766 (Ouders: Zie 36), ∞ Corneliske Ages.

Kinderen van Marcus Goosen van Terwischa & Corneliske Ages:

 1. Goosen Markus van Terwischa, * 1745 De Knijpe Het Meer.
 2. Age Marckus van Terwischa, * 1748 De Knijpe Het Meer.
 3. Sipke Markus van Terwischa, * 1750 De Knijpe Het Meer.
 4. Romckje Marckus van Terwischa, * 1752 De Knijpe Het Meer, † 1831 Schoterland.
 5. Sipcke Marckus van Terwischa, * 1755 De Knijpe Het Meer.
 6. Antje Markus van Terwischa, * 1757 De Knijpe Het Meer, † 1809 Het Meer.
 7. Wybe Marks van Terwischa, * 1760 De Knijpe Het Meer.
 8. Lykele Marks van Terwischa, * 1762 De Knijpe Het Meer.

52 Fedde Goosen van Terwischa, * 1715 Het Meer, † 1776 (Ouders: Zie 36), ∞ 1741 De Knijpe en Het Meer Grietje Barteles Hylcema.

Kinderen van Fedde Goosen van Terwischa & Grietje Barteles Hylcema:

 1. Romkje Feddes van Terwischa, * 1754 Heerenveen, FR, NLD, † 1798 Veendam, GR, NLD (Zie 63).
 2. Goosen Feddes van Terwischa.

53 Augustinus Lycklama a Nijholt, * 1670 , † 1744 Beets (Ouders: Zie 38), ∞ 1693 Bergum, FR, NLD Houkjen van Glinstra, * 1671 Leeuwarden, FR, NLD, † 1693 Beets.

54 Blijde Mathijsdr., * 1669 , † 1712 Oldeholtpade, FR, NLD (Ouders: Zie 41), ∞ 1693 Oldeholtpade, FR, NLD Wijbe Frericx.

Kinderen van Blijde Mathijsdr. & Wijbe Frericx:

 1. Freerk Wybes, * 1698 Oldeholtpade, FR, NLD (Zie 64).
 2. Claesje Wijbes, * 1702 Oldeholtpade, FR, NLD.
 3. Meijntje Wybes, * 1705 Oldeholtpade, FR, NLD.

55 Reynder Mathijs, * 1672 (Ouders: Zie 41), ∞ Femmechien Clasen.

Kinderen van Reynder Mathijs & Femmechien Clasen:

 1. Claesje (Nicola) Reynderts, * 1703 Oldeholtpade, FR, NLD.
 2. Mathijs Reynderts, * 1705 Oldeholtpade, FR, NLD.
 3. Trijntje Reynderts, * 1706 Oldeholtpade, FR, NLD.
 4. Bleidegien Reynderts, * 1714 Oldeholtpade, FR, NLD.

Generatie 7

56 Sietske Jochems, * 1716 Wolvega, FR, NLD (Ouders: Zie 43), ∞ 1742 Wolvega, FR, NLD Lubbert Klases.

Kinderen van Sietske Jochems & Lubbert Klases:

 1. Karst Lubberts Nieuwenhout, * 1744 Wolvega, FR, NLD, † 1809 Baarlo (Gemeente Steenwijkerland) (Zie 65).
 2. Hendrikje Lubberts Nieuwenhout, * 1747 Oldelamar, † 1824 Blokzijl, OV, NLD (Zie 66).
 3. Geeske Lubberts Nieuwenhout, * 1750 Wolvega, FR, NLD, † 1823 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel (Zie 67).
 4. Klaas Lubberts Nieuwenhout, * 1753 , † 1818 Blokzijl, OV, NLD (Zie 68).
 5. Jochem Lubberts Nijenhout, † 1797 Blokzijl, OV, NLD (Zie 69).

57 Karst Jochems, * 1720 Wolvega, FR, NLD, † 1801 Noordwolde (Ouders: Zie 43), ∞ 1744 Oudehaske, FR, NLD Geeske Klases, * 1723 .

Kinderen van Karst Jochems & Geeske Klases:

 1. Jochem Karstes, * 1748 Noordwolde en Boyl.

58 Catharina Columbina Schultinck, * 1727 Sneek, FR, NLD (Ouders: Zie 47), ∞ 1749 Sneek, FR, NLD Johannes Joseph de Ponthier.

59 Timothea Schultinck, † 1756 (Ouders: Zie 47), ∞ 1748 Sneek, FR, NLD Johannes Akerma.

60 Bernardus Schultinck, † 1760 (Ouders: Zie 47), ∞ 1751 Sneek, FR, NLD Maria Osse.

61 Tijmentie Haanstra, * 1720 (Ouders: Zie 49), ∞ 1745 Sneek, FR, NLD Thijs Douwes van der Werff.

Kinderen van Tijmentie Haanstra & Thijs Douwes van der Werff:

 1. Tetske van der Werff, * 1746 .
 2. Johannes van der Werff, * 1747 .
 3. Dominicus van der Werff, * 1750 .
 4. Barber van der Werff, * 1753 .

62 Tietie Rienksdr Haanstra, * 1725 (Ouders: Zie 49), ∞ 1740 Joure, FR, NLD Lyckle Harmens Schaap.

Kinderen van Tietie Rienksdr Haanstra & Lyckle Harmens Schaap:

 1. Johannes Schaap, * 1741 Joure, FR, NLD.
 2. Harmen Liekeles Schaap, * 1743 Joure, FR, NLD, † 1823 Haskerland (Zie 70).
 3. Obbe Schaap, * 1746 Joure, FR, NLD.
 4. Helena Schaap, * 1748 Joure, FR, NLD.
 5. Thijs Schaap, * 1751 Joure, FR, NLD.
 6. Joseph Lyckles Schaap, * 1754 Joure, FR, NLD.

63 Romkje Feddes van Terwischa, * 1754 Heerenveen, FR, NLD, † 1798 Veendam, GR, NLD (Ouders: Zie 52), ∞ 1777 Heerenveen, FR, NLD Markus van der Tuick, * 1744 Garsthuizen, GR, NLD, † 1814 Veendam, GR, NLD.

Kinderen van Romkje Feddes van Terwischa & Markus van der Tuick:

 1. Michael van der Tuuk, * 1781 Heerenveen, FR, NLD, † 1842 Veendam, GR, NLD (Zie 71).

64 Freerk Wybes, * 1698 Oldeholtpade, FR, NLD (Ouders: Zie 54), ∞ 1728 weststellingwerf Claesje Eises.

Generatie 8

65 Karst Lubberts Nieuwenhout, * 1744 Wolvega, FR, NLD, † 1809 Baarlo (Gemeente Steenwijkerland) (Ouders: Zie 56), ∞ 1779 Blankenham, OV, NLD Trijntje (Willems) Beverwijk, * 1742 Steenwijk, OV, NLD, † 1823 Blankenham, OV, NLD.

Kinderen van Karst Lubberts Nieuwenhout & Trijntje (Willems) Beverwijk:

 1. Cietske Nieuwenhout, * 1780 Blankenham, OV, NLD, † 1822 Blokzijl, OV, NLD (Zie 72).
 2. Willempje Nieuwenhout, * 1783 Blankenham, OV, NLD, † 1864 Blankenham, OV, NLD (Zie 73).

66 Hendrikje Lubberts Nieuwenhout, * 1747 Oldelamar, † 1824 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 56), ∞ 1769 Blankenham, OV, NLD Jacob Wendel, * 1735 Blokzijl, OV, NLD, † 1812 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Hendrikje Lubberts Nieuwenhout & Jacob Wendel:

 1. Sijtje Wendel, * 1772 Blokzijl, OV, NLD, † 1819 Blokzijl, OV, NLD (Zie 74).
 2. Lubbert Wendel, * 1777 Blokzijl, OV, NLD, † 1854 Blokzijl, OV, NLD.
 3. Jochem Wendel, * 1783 Blokzijl, OV, NLD, † 1841 Blokzijl, OV, NLD.
 4. Jan Wendel, * 1784 Blokzijl, OV, NLD, † 1832 Blokzijl, OV, NLD.
 5. Sietske Wendel, * 1785 Blokzijl, OV, NLD, † 1839 Blokzijl, OV, NLD (Zie 75).

67 Geeske Lubberts Nieuwenhout, * 1750 Wolvega, FR, NLD, † 1823 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel (Ouders: Zie 56), ∞ 1775 Baarlo Hendrik Jans Roos, * 1747 Blokzijl, OV, NLD, † 1819 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel.

Kinderen van Geeske Lubberts Nieuwenhout & Hendrik Jans Roos:

 1. Klaasje Hendriks Roos, * 1776 Blokzijl, OV, NLD, † 1859 weststellingwerf (Zie 76).
 2. Ijlkjen Hendriks Roos, * 1778 Blokzijl, OV, NLD.
 3. Jan Hendriks Roos, * 1782 Blokzijl, OV, NLD, † 1852 Kuinre, OV, NLD.
 4. Sietske Roos, * 1785 Blokzijl, OV, NLD, † 1855 Baarlo (Gemeente Steenwijkerland , Overijssel).
 5. Lubbert Roos, * 1787 Blokzijl, OV, NLD, † 1854 weststellingwerf (Zie 77).
 6. Pieter Hendriks Roos, * 1791 Blokzijl, OV, NLD.
 7. Klaas Roos, * 1795 Baarlo (Overijssel), † 1874 Giethoorn, OV, NLD.

68 Klaas Lubberts Nieuwenhout, * 1753 , † 1818 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 56), ∞ 1787 Blokzijl, OV, NLD Arentje Klasen ter Heide, * 1758 Blokzijl, OV, NLD, † 1833 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Klaas Lubberts Nieuwenhout & Arentje Klasen ter Heide:

 1. Klaas Klaassen Nieuwenhout, * 1788 Blankenham, OV, NLD.
 2. Lubbert Klasens Nieuwenhout, * 1791 Blankenham, OV, NLD, † 1796 .
 3. Annigjen Klasen Nieuwenhout, * 1794 Blankenham, OV, NLD, † 1795 .
 4. Annigje Nieuwenhout, * 1795 Blokzijl, OV, NLD, † 1861 Blokzijl, OV, NLD.
 5. Lubbert Nieuwenhout, * 1796 , † 1832 Blokzijl, OV, NLD.

69 Jochem Lubberts Nijenhout, † 1797 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 56), ∞ 1784 Blokzijl, OV, NLD Trijntje Luuten, † 1796 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Jochem Lubberts Nijenhout & Trijntje Luuten:

 1. Lubbert Jochems Nijenhout, * 1786 Blokzijl, OV, NLD, † 1822 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel.

70 Harmen Liekeles Schaap, * 1743 Joure, FR, NLD, † 1823 Haskerland (Ouders: Zie 62), ∞ 1769 Balk, FR, NLD Klaaske Ruurds Visser, * 1742 , † 1825 Joure, FR, NLD.

Kinderen van Harmen Liekeles Schaap & Klaaske Ruurds Visser:

 1. Impke Harmens, * 1770 Joure, FR, NLD.
 2. Barbera Harmens, * 1771 Joure, FR, NLD, † 1812 Joure, FR, NLD.
 3. Lykle Harmens Schaap, * 1773 Joure, FR, NLD, † 1845 Haskerland.
 4. Ruurd Harmens Schaap, * 1788 Joure, FR, NLD, † 1855 Haskerland.

71 Michael van der Tuuk, * 1781 Heerenveen, FR, NLD, † 1842 Veendam, GR, NLD (Ouders: Zie 63), ∞ 1806 Veendam, GR, NLD Anna Jacoba Wilhelmina Muntinge, * 1779 Veendam, GR, NLD, † 1806 Veendam, GR, NLD.

Generatie 9

72 Cietske Nieuwenhout, * 1780 Blankenham, OV, NLD, † 1822 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 65), ∞ 1805 Blokzijl, OV, NLD Egbert Herms Timmerman, * 1783 Blokzijl, OV, NLD, † 1822 .

Kinderen van Cietske Nieuwenhout & Egbert Herms Timmerman:

 1. Karst Timmerman, * 1805 Baarlo (Overijssel), † 1865 Steenwijk, OV, NLD.
 2. Hermen Egberts Timmerman, * 1808 Blokzijl, OV, NLD.
 3. Willem Timmerman, * 1810 Blokzijl, OV, NLD, † 1855 Blokzijl, OV, NLD.
 4. Trijntje Timmerman, * 1813 Blokzijl, OV, NLD, † 1816 Blokzijl, OV, NLD.
 5. Harm Timmerman, * 1817 Blokzijl, OV, NLD, † 1823 Blokzijl, OV, NLD.
 6. Jan Timmerman, * 1819 Blokzijl, OV, NLD, † 1823 Blokzijl, OV, NLD.

73 Willempje Nieuwenhout, * 1783 Blankenham, OV, NLD, † 1864 Blankenham, OV, NLD (Ouders: Zie 65), ∞ 1803 Blokzijl, OV, NLD Marten Alberts Vries, * 1773 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel, † 1812 Blokzijl, OV, NLD, ∞ 1814 Blokzijl, OV, NLD Teunis Ziel, * 1790 Vollenhove, OV, NLD, † 1872 Blankenham, OV, NLD.

Kinderen van Willempje Nieuwenhout & Marten Alberts Vries:

 1. Albert Vries, * 1804 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel, † 1880 Blokzijl, OV, NLD (Zie 78).
 2. Trijntje Vries, * 1809 Vollenhove, OV, NLD, † 1877 Blokzijl, OV, NLD (Zie 79).

Kinderen van Willempje Nieuwenhout & Teunis Ziel:

 1. Geuje Ziel, * 1815 Baarlo (Overijssel), † 1837 Blankenham, OV, NLD.
 2. Jentje Ziel, * 1816 Blankenham, OV, NLD, † 1875 Blokzijl, OV, NLD (Zie 80).
 3. Karst Ziel, * 1819 Blankenham, OV, NLD, † 1880 Blankenham, OV, NLD (Zie 81).
 4. Jan Ziel, * 1821 Blankenham, OV, NLD, † 1872 Blokzijl, OV, NLD.

74 Sijtje Wendel, * 1772 Blokzijl, OV, NLD, † 1819 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 66), ∞ 1797 Blokzijl, OV, NLD Hendrik Roelofs Wilgenkamp, * 1759 Blokzijl, OV, NLD, † 1837 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Sijtje Wendel & Hendrik Roelofs Wilgenkamp:

 1. Elisabeth Wilgenkamp, * 1802 Blokzijl, OV, NLD, † 1881 Blokzijl, OV, NLD (Zie 82).

75 Sietske Wendel, * 1785 Blokzijl, OV, NLD, † 1839 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 66), ∞ 1818 Blokzijl Cornelis van der Lende, * 1774 Spanga, FR, NLD, † 1843 Blokzijl, OV, NLD.

76 Klaasje Hendriks Roos, * 1776 Blokzijl, OV, NLD, † 1859 weststellingwerf (Ouders: Zie 67), ∞ 1798 Oldemarkt, OV, NLD Klaas Bartelds Lageweg, * 1760 Blankenham, OV, NLD, † 1827 Ossenzijl, OV, NLD.

Kinderen van Klaasje Hendriks Roos & Klaas Bartelds Lageweg:

 1. Barteld Klazen Lageweg, * 1799 Oldemarkt, OV, NLD, † 1877 Spanga, FR, NLD (Zie 83).

77 Lubbert Roos, * 1787 Blokzijl, OV, NLD, † 1854 weststellingwerf (Ouders: Zie 67), ∞ 1821 Kuinre, OV, NLD Dirkje Jans Mulder, * 1787 Oldetrijne, FR, NLD, † 1840 weststellingwerf, ∞ 1842 weststellingwerf Antje Frankes Dijkstra, * 1798 Nijeholtwolde (Wolvega), † 1873 weststellingwerf.

Generatie 10

78 Albert Vries, * 1804 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel, † 1880 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 73), ∞ 1836 A. Vollenhove Auwkje Middendorp, * 1813 Nijeholtwolde (Wolvega), † 1872 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Albert Vries & Auwkje Middendorp:

 1. Marten Vries, * 1837 A. Vollenhove, † 1872 Blokzijl, OV, NLD.
 2. Antjen Vries, * 1838 A. Vollenhove, † 1901 (Zie 84).
 3. Willempje Vries, * 1841 A. Vollenhove, † 1883 Blokzijl, OV, NLD.
 4. Geugje Vries, * 1847 Vollenhove Ambt, † 1914 Blokzijl, OV, NLD (Zie 85).
 5. Jantje Vries, * 1848 A. Vollenhove.
 6. Trijntje Vries, * 1850 A. Vollenhove, † 1877 Den Haag (Zie 86).
 7. Wiebigje Vries, * 1853 Blokzijl, OV, NLD, † 1921 Zwolle, OV, NLD (Zie 87).
 8. Jentje Vries, * 1857 Blokzijl, OV, NLD, † 1867 Blokzijl, OV, NLD.

79 Trijntje Vries, * 1809 Vollenhove, OV, NLD, † 1877 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 73), ∞ 1829 Kuinre, OV, NLD Willem Uiterwijk, * 1804 Zwartsluis, OV, NLD, † 1849 Lemsterland.

Kinderen van Trijntje Vries & Willem Uiterwijk:

 1. Marten Uiterwijk, * 1834 Vollenhove, OV, NLD, † 1892 Zwartsluis, OV, NLD.
 2. Koop Uiterwijk, * 1836 Blokzijl, OV, NLD, † 1909 Emmen.
 3. Geuje Uiterwijk, * 1839 , † 1839 Zutphen, GE, NLD.
 4. Willem Uiterwijk, * 1841 Leek, GR, NLD, † 1915 Meppel, DR, NLD.
 5. Jentje Uiterwijk, * 1846 Lemmer, FR, NLD, † 1916 Sneek, FR, NLD.

80 Jentje Ziel, * 1816 Blankenham, OV, NLD, † 1875 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 73), ∞ 1846 Blankenham, OV, NLD Jan Hendriks van der Linde, * 1819 Blankenham, OV, NLD.

Kinderen van Jentje Ziel & Jan Hendriks van der Linde:

 1. Geesje van der Linde, * 1847 Blankenham, OV, NLD, † 1921 Blokzijl, OV, NLD.
 2. Theunis van der Linde, * 1849 Blankenham, OV, NLD, † 1850 Blankenham, OV, NLD.
 3. Willemtje van der Linde, * 1851 Blankenham, OV, NLD, † 1852 Blankenham, OV, NLD.
 4. Willemtje van der Linde, * 1853 Blankenham, OV, NLD, † 1875 Baarlo , Gemeente Steenwijkerland , Overijssel.
 5. Jacobje van der Linde, * 1860 Blokzijl, OV, NLD, † 1923 Verlaat (Steenwijkerwold).

81 Karst Ziel, * 1819 Blankenham, OV, NLD, † 1880 Blankenham, OV, NLD (Ouders: Zie 73), ∞ 1864 Oldemarkt, OV, NLD Aagje Bruinewoud, * 1841 Oldemarkt, OV, NLD, † 1924 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Karst Ziel & Aagje Bruinewoud:

 1. Willemtje Ziel, * 1864 Blankenham, OV, NLD, † 1929 Steenwijk, OV, NLD (Zie 88).
 2. Jantje Ziel, * 1866 Blankenham, OV, NLD.
 3. Teunis Ziel, * 1868 Blankenham, OV, NLD, † 1958 Blankenham, OV, NLD.
 4. Klaas Ziel, * 1870 Blankenham, OV, NLD.
 5. Jentje Ziel, * 1872 Blankenham, OV, NLD.
 6. Jan Ziel, * 1875 Blankenham, OV, NLD, † 1944 Blokzijl, OV, NLD.
 7. Trijntje Ziel, * 1877 Blankenham, OV, NLD, † 1897 Blankenham, OV, NLD.
 8. Karcina Ziel, * 1880 Blankenham, OV, NLD.

82 Elisabeth Wilgenkamp, * 1802 Blokzijl, OV, NLD, † 1881 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 74), ∞ 1822 Blokzijl, OV, NLD Albert Schuurman, * 1798 Blokzijl, OV, NLD, † 1892 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Elisabeth Wilgenkamp & Albert Schuurman:

 1. Sijtje Schuurman, * 1822 Blokzijl, OV, NLD, † 1899 Blokzijl, OV, NLD (Zie 89).

83 Barteld Klazen Lageweg, * 1799 Oldemarkt, OV, NLD, † 1877 Spanga, FR, NLD (Ouders: Zie 76), ∞ 1829 Oldemarkt, OV, NLD Aaltje Koops Heerschop, * 1802 Ossenzijl, OV, NLD, † 1862 Spanga, FR, NLD.

Kinderen van Barteld Klazen Lageweg & Aaltje Koops Heerschop:

 1. Koop Bartelds Lageweg, * 1833 Slijkenburg, FR, NLD, † 1916 (Zie 90).

Generatie 11

84 Antjen Vries, * 1838 A. Vollenhove, † 1901 (Ouders: Zie 78), ∞ 1866 Blankenham, OV, NLD Baarte Hendriks van der Veen, * 1839 Spanga, FR, NLD, † 1896 Wolvega, FR, NLD.

Kinderen van Antjen Vries & Baarte Hendriks van der Veen:

 1. Aukje van der Veen, * 1866 weststellingwerf.
 2. Hendrik van der Veen, * 1868 weststellingwerf.
 3. Albert van der Veen, * 1873 weststellingwerf, † 1939 Nuth (Limburg).
 4. Femmigje van der Veen, * 1877 weststellingwerf.
 5. Marten van der Veen, * 1879 weststellingwerf, † 1880 weststellingwerf.
 6. Marten van der Veen, * 1882 weststellingwerf.

85 Geugje Vries, * 1847 Vollenhove Ambt, † 1914 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 78), ∞ 1879 Zwartsluis, OV, NLD Geertje Oort, * 1859 Zuidwolde (Gemeente De Wolden), † 1947 Assen, DR, NLD.

Kinderen van Geugje Vries & Geertje Oort:

 1. Auwkje Vries, * 1880 Blokzijl, OV, NLD, † 1969 Leeuwarden, FR, NLD (Zie 91).
 2. Tiemen Vries, * 1882 Blokzijl, OV, NLD, † 1945 Steenwijk, OV, NLD (Zie 92).
 3. Albert Vries, * 1884 Blokzijl, OV, NLD, † 1959 Blokzijl, OV, NLD.
 4. Hendrik Vries, * 1887 Blokzijl, OV, NLD (Zie 93).
 5. Marten Vries, * 1889 Blokzijl, OV, NLD, † 1966 Heerenveen, FR, NLD (Zie 94).
 6. Roelof Vries, * 1891 Blokzijl, OV, NLD, † 1945 Kollum, FR, NLD (Zie 95).
 7. Hendrikje Vries, * 1894 Blokzijl, OV, NLD, † 1949 Assen, DR, NLD.
 8. Anne Vries, * 1895 Blokzijl, OV, NLD, † 1977 Zwolle, OV, NLD (Zie 96).
 9. Jacobus Vries, * 1897 Blokzijl, OV, NLD, † 1962 Maassluis, ZH, NLD (Zie 97).
 10. Wiebigje Vries, * 1900 Blokzijl, OV, NLD, † 1963 Leeuwarden, FR, NLD (Zie 98).
 11. Jacoba Vries, * 1900 Blokzijl, OV, NLD (Zie 99).

86 Trijntje Vries, * 1850 A. Vollenhove, † 1877 Den Haag (Ouders: Zie 78), ∞ 1873 Blokzijl, OV, NLD Jan Buis, * 1850 Blokzijl, OV, NLD, † 1895 Den Haag.

87 Wiebigje Vries, * 1853 Blokzijl, OV, NLD, † 1921 Zwolle, OV, NLD (Ouders: Zie 78), ∞ 1882 Blokzijl, OV, NLD Dirk Brans, * 1840 Blokzijl, OV, NLD, † 1909 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Wiebigje Vries & Dirk Brans:

 1. Jan Brans, * 1885 Blokzijl, OV, NLD, † 1960 Blokzijl, OV, NLD.
 2. Auke Brans, * 1890 Blokzijl, OV, NLD.

88 Willemtje Ziel, * 1864 Blankenham, OV, NLD, † 1929 Steenwijk, OV, NLD (Ouders: Zie 81), ∞ 1887 Steenwijkerwold, OV, NLD Geert Aalderts Huisman, * 1859 Steenwijkerwold, OV, NLD, † 1936 Steenwijk, OV, NLD.

89 Sijtje Schuurman, * 1822 Blokzijl, OV, NLD, † 1899 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 82), ∞ 1846 Blokzijl, OV, NLD Jan Zwolsman, * 1822 Blokzijl, OV, NLD, † 1901 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Sijtje Schuurman & Jan Zwolsman:

 1. Willem Zwolsman, * 1847 Blokzijl, OV, NLD.
 2. Albert Zwolsman, * 1851 Blokzijl, OV, NLD, † 1924 Durgerdam, NH, NLD.
 3. Barend Zwolsman, * 1855 Blokzijl, OV, NLD, † 1934 Blokzijl, OV, NLD (Zie 100).
 4. Johannes Zwolsman, * 1858 Blokzijl, OV, NLD.
 5. Aaltje Zwolsman, * 1863 Blokzijl, OV, NLD, † 1865 Blokzijl, OV, NLD.

90 Koop Bartelds Lageweg, * 1833 Slijkenburg, FR, NLD, † 1916 (Ouders: Zie 83), ∞ 1874 weststellingwerf Tetje Heines van der Lende, * 1838 Spanga, FR, NLD, † 1916 weststellingwerf.

Generatie 12

91 Auwkje Vries, * 1880 Blokzijl, OV, NLD, † 1969 Leeuwarden, FR, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1904 Blokzijl, OV, NLD Justus Fahner, * 1880 Sneek, FR, NLD, † 1956 Leeuwarden, FR, NLD.

Kinderen van Auwkje Vries & Justus Fahner:

 1. Hiltje Fahner, * 1905 Leeuwarden, FR, NLD.
 2. Geertje Fahner, * 1906 Leeuwarden, FR, NLD, † 1938 Leeuwarden, FR, NLD.
 3. Anne Fahner, * 1908 Leeuwarden, FR, NLD, † 1911 Leeuwarden, FR, NLD.
 4. Geugje Fahner, * 1911 Leeuwarden, FR, NLD, † 1989 Leeuwarden, FR, NLD (Zie 101).

92 Tiemen Vries, * 1882 Blokzijl, OV, NLD, † 1945 Steenwijk, OV, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1906 Blokzijl, OV, NLD Hendrikje Eker, * 1882 Steenwijkerwold, OV, NLD, † 1956 Steenwijk, OV, NLD.

Kinderen van Tiemen Vries & Hendrikje Eker:

 1. Geugje Vries, * 1907 Blokzijl, OV, NLD, † 2000 .
 2. Jannes Vries, * 1908 Blokzijl, OV, NLD (Zie 102).
 3. Albert Vries, * 1910 Blokzijl, OV, NLD, † 2000 .
 4. Hilligje Vries, * 1912 Blokzijl, OV, NLD.
 5. Hendrik Vries, * 1913 Blokzijl, OV, NLD, † 1913 Blokzijl, OV, NLD.
 6. Jan Vries, * 1915 Blokzijl, OV, NLD, † 1916 Blokzijl, OV, NLD.

93 Hendrik Vries, * 1887 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1907 Vollenhove Ambt Geertje Stoter, * 1887 Hoogeveen, DR, NLD.

94 Marten Vries, * 1889 Blokzijl, OV, NLD, † 1966 Heerenveen, FR, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1921 Utingeradeel, FR, NLD Jittje Dijkstra, * 1889 Oldeboorn, FR, NLD, † 1944 Heerenveen, FR, NLD.

95 Roelof Vries, * 1891 Blokzijl, OV, NLD, † 1945 Kollum, FR, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1922 Menaldumadeel Grietje Monsma, * 1897 Marssum, FR, NLD, † 1996 Kollum, FR, NLD.

Kinderen van Roelof Vries & Grietje Monsma:

 1. Anna Arendje Vries, * 1923 Deersum, FR, NLD, † 2014 Kollum, FR, NLD.
 2. Guus (Geugje) Vries, * 1930 Deersum, FR, NLD, † 2009 Leeuwarden, FR, NLD (Zie 103).

96 Anne Vries, * 1895 Blokzijl, OV, NLD, † 1977 Zwolle, OV, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1920 Wolvega, FR, NLD Judigje Buisman, * 1900 Spanga, FR, NLD, † 1969 Zwolle, OV, NLD.

Kinderen van Anne Vries & Judigje Buisman:

 1. Geertje Trijntje Vries, * 1922 Blokzijl, OV, NLD, † 2014 Steenwijk, OV, NLD (Zie 104).
 2. Frens Vries, * 1927 Blokzijl, OV, NLD, † 2002 Steenwijk, OV, NLD (Zie 105).

97 Jacobus Vries, * 1897 Blokzijl, OV, NLD, † 1962 Maassluis, ZH, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1927 Rotterdam, ZH, NLD Maria Cornelia de Vos, * 1900 Maassluis, ZH, NLD, † 1985 Maassluis, ZH, NLD.

Kinderen van Jacobus Vries & Maria Cornelia de Vos:

 1. Guus Vries, * 1931 , † 1994 .
 2. Marientje Cornelis Vries, * 1932 Maassluis, ZH, NLD, † 1989 Prinsenbeek, NB, NLD.

98 Wiebigje Vries, * 1900 Blokzijl, OV, NLD, † 1963 Leeuwarden, FR, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1927 Blokzijl, OV, NLD Johan Huisman, * 1902 Leeuwarden, FR, NLD, † 1975 Leeuwarden, FR, NLD.

99 Jacoba Vries, * 1900 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 85), ∞ 1931 Groningen, GR, NLD Cornelis Lubach, * 1894 Franeker, FR, NLD, † 1950 Groningen, GR, NLD.

100 Barend Zwolsman, * 1855 Blokzijl, OV, NLD, † 1934 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 89), ∞ 1886 Blokzijl, OV, NLD Jacoba Oort, * 1863 Zuidwolde (Gemeente De Wolden), † 1952 Blokzijl, OV, NLD.

Kinderen van Barend Zwolsman & Jacoba Oort:

 1. Thiemen Zwolsman, * 1891 Blokzijl, OV, NLD (Zie 106).

Generatie 13

101 Geugje Fahner, * 1911 Leeuwarden, FR, NLD, † 1989 Leeuwarden, FR, NLD (Ouders: Zie 91), ∞ 1936 Leeuwarden, FR, NLD Elizabeth van Streun, * 1911 Delfzijl, GR, NLD, † 1992 Leeuwarden, FR, NLD.

102 Jannes Vries, * 1908 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 92), ∞ 1931 Steenwijk, OV, NLD Meintje Essen, * 1910 .

103 Guus (Geugje) Vries, * 1930 Deersum, FR, NLD, † 2009 Leeuwarden, FR, NLD (Ouders: Zie 95), ∞ .

104 Geertje Trijntje Vries, * 1922 Blokzijl, OV, NLD, † 2014 Steenwijk, OV, NLD (Ouders: Zie 96), ∞ Hendrikus Diepeveen, * 1919 Veenendaal, UT, NLD, † 1997 Blokzijl, OV, NLD.

105 Frens Vries, * 1927 Blokzijl, OV, NLD, † 2002 Steenwijk, OV, NLD (Ouders: Zie 96), ∞ .

106 Thiemen Zwolsman, * 1891 Blokzijl, OV, NLD (Ouders: Zie 100), ∞ 1919 Blokzijl, OV, NLD Tettje de Jonge, * 1894 Blokzijl, OV, NLD.

Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman